זקוקים לייעוץ?
צרו קשר עם אביה!

תקנות:

לחצו על שם התקנה כדי לקבל את ההסבר שלה:

תקנות העוסקות בהנגשה של מבנה ציבורי אשר ההיתר לבנייתו ניתן עד ליום 31/7/2009 - נכנסו לתוקף ב-22 ביוני 2012.

תקנות העוסקות בהנגשה של מבנה שהוא מקום ציבורי וכן מבנה שהוא מקום עבודה, אשר הבקשה להיתר בנייתו הוגשה החל ב-1 באוגוסט 2009.

תקנות העוסקות בהנגשה של מבנה מגורים אשר הבקשה להיתר לבנייתו הוגשה החל ב-3 ספטמבר 2010.

תקנות העוסקות בהנגשת שטחים פתוחים (כדוגמת גנים ציבוריים וחופי ים) בסביבה העירונית והיישובית - אושר על ידי וועדת העבודה והרווחה של הכנסת - עדיין לא בתוקף.

  • תקנות העוסקות בהנגשה של מבנה חינוך של מוסדות חינוך רשמיים. בתוקף החל מ-27 בספטמבר 2011. חל על כל מבני החינוך הקיימים, אלה המצויים בבניה ואלה שבתכנון.
  • הורה עם מוגבלות או ילד עם מוגבלות רשאים לדרוש התאמות נגישות אישיות (פרטניות) מסויימות במוסד החינוכי בו לומד הילד.

תקנות העוסקות ביצירת סביבת שירות נגישה הכוללת שילוט, הכוונה, עיצוב פנים, אתרי אינטרנט, מתן השירות ועוד. נכנס לתוקף ב-2013.