פרוייקטים:

 לפניכם דוגמאות פרוייקטים שבוצעו על ידי נגישות=שווה.

לחיצה על התמונה תפתח את ההסבר: 

 

צביעת עמודי מחסום בצבע ניגודי בולט

צביעת עמודי מחסום בצבע ניגודי בולט: לפני ביצוע העבודה: עמודים לא בצועים. קשה להבחין בהם.…

משטח אזהרה לפני מדרגות

משטח אזהרה לפני מדרגות לפני ביצוע העבודה: אין סימן אזהרה. עיוורים לא יוכלו להבין שיש…

פס מוביל למוגבלי ראיה

פס מוביל למוגבלי ראיה לפני ביצוע העבודה: אין פס מוביל. לא נגיש! אחרי ביצוע עבודת…

שילוט נגיש – תחנה מרכזית ירושלים

שילוט נגיש – תחנה מרכזית ירושלים: לפני ביצוע העבודה: שלטים לא נגישים. לא נגיש! אחרי…

פינוי מכשולים וסימון חניית נכים

פינוי מכשולים וסימון חניית נכים: לפני ביצוע העבודה: אין מקום עבור רכב נכים. לא נגיש!…

התקנת כיור חדש ונגיש בשירותי נכים

התקנת כיור חדש ונגיש בשירותי נכים: לפני ביצוע העבודה: כיור גבוה ולא נגיש לכסא גלגלים.…

התקנת שלט קופה ומודיעין, בשלוש שפות

התקנת שלט קופה ומודיעין, בשלוש שפות: לפני ביצוע העבודה: שילוט לא עומד בתקן. לא נגיש!…

כבש - הוספת בית אחיזה

כבש - הוספת בית אחיזה: לפני ביצוע העבודה: אין בית אחיזה למדרגות. לא נגיש! אחרי…

פס הנגשה לקצה מדרגה

פס הנגשה לקצה מדרגה: לפני ביצוע העבודה: אין פס הנגשה בקצה המדרגות. לא נגיש! אחרי…

צביעת חניות נכים – חניון תת קרקעי

צביעת חניות נכים – חניון תת קרקעי: לפני ביצוע העבודה: אין חניות לנכים. לא נגיש!…

תגיות ברייל ומידע מובלט למעלית

תגיות ברייל ומידע מובלט למעלית: לפני ביצוע העבודה: אין הבלטה לקומת הכניסה. לא נגיש! אחרי…

סימון זכוכיות

סימון זכוכית: לפני ביצוע העבודה: אין סימנים על הזכוכיות. יש סכנה להתקל בדלת עבור אנשים…

כפתורי אזהרה לפני מדרגות - מסמרות

כפתורי אזהרה לפני מדרגות - מסמרות: לפני ביצוע העבודה: אין סימני אזהרה. אנשים עם מוגבלויות…

איחוד שני תאי שירותים לתא נגיש אחד

הנגשת שני תאי שירותים לתא אחד נגיש: לפני ביצוע העבודה: 2 תאים קטנים ואין גישה…